Krediidilimiitide haldamine

Me teostame:

  • anname krediteerimisriski hinnanguid ostjatele Leedus ja välismaal, määrame kindlaks ostjate krediidilimiidid, riskigrupid;

  • hindame olemasolevate ostjate krediteerimist ja riskijuhtimise praktikat, täiendame ning rakendame süsteemi;

  • valmistame ette ettevõtte krediteerimise poliitikat, ostjate krediteerimise ja võlgade sissenõudmise protseduure, muud aktuaalset sisemist dokumentatsiooni, mis tagaksid efektiivse süsteemi töö, vastutuste ja funktsioonide jaotamise.

Aruandlussüsteeme kasutades võetakse järelduste ja ettepanekute esitamisel arvesse Teie ettevõtte tegevuse spetsiifikat, eesmärki, ümbritsevat konkurentsi, töötajate koormust ja kvalifikatsiooni.