Spetsialiseeritud maakleriteenused

Kindlustuse hind. Pikaajaline spetsialiseerumine krediidikindlustuses aitas koguda hindamatuid kogemusi ja luua tihedad sidemed kindlustusseltsidega, kelle abil võime oma klientidele pakkuda parimaid krediidikindlustuse hindu. Meie kooskõlastatud hinnad vastavad kõige paremini pakutava kindlustuskaitse tasemele ja lepingutingimustele.

Kindlustuskaitse. Kasutades oma teadmisi ja kogemusi, tagame klientidele maksimaalseid krediidilimiite parima võimaliku hinna eest ning kõige soodsamatel tingimustel.

Eelised. Läbirääkimistel kindlustusevõtjaga esindame oma klienti ja taotleme tingimusi, mis vastaksid kliendi, aga mitte kindlustusevõtja vajadustele. Piisavalt osutame tähelepanu krediidilimiidi kvaliteedile, sellepärast veename kindlustusevõtjat üle vaatama vastuvõetud riskid.

Efektiivne kahjude hüvitamine. Aitame ette valmistada dokumente kindlustushüvitise saamiseks, püüame lahendada tekkinud probleemid ilma kohtuprotsessita. Arusaamatuste või vaidluste tekkimisel kindlustusseltsiga, soovitame kogenud juriste, kel on pikaajalised töökogemused krediidikindlustuse valdkonnas.

Kindlustuslepingu administreerimine. Igale lepingule määratakse lepinguadministraator, kes esindab kliendi huvisid kindlustuslepingu kehtimise ajal. Hindame olemasolevat krediidikindlustuse lepingut ja kliendi vajadusi, pakume soodsamaid krediidikindlustusseltside  ettepanekuid, teatame muudatustest lepingus. Konsulteerime ja osutame abi kindlustuslepingu administreerimisel, lahendame ükskõik millised tekkinud probleemid.

Globaalsed lahendused. Teeme koostööd nii kohalike kui välismaiste kindlustusseltside ja kompaniidega, sellepärast võime pakkuda teenuseid, mis vastavad Leedu ja rahvusvaheliste ettevõtete vajadustele. Meie sidemed välismaiste kindlustusseltsidega  võimaldavad teenindada ükskõik millist rahvusvahelist ettevõtet, olenemata tema asukohast.