Krediidikindlustus

Ostjatele antavad kaubakrediidid (ostjate võlad) moodustavad tavaliselt suure osa ettevõtte varast, sellepärast peab see, kui ükskõik missugune väärtuslik vara olema vastavalt kindlustatud. Isegi usaldusväärseteks peetavatel ostjatel võib tekkida raskusi oma võlgade maksmisega, mille tõttu tekivad tarnijatele suured finantsilised probleemid.

Peamised krediidikindlustuse põhimõtted:

  • Krediidilimiit on krediidikindlustuse lepingu põhielement. Krediidilimiit - see on suurim konkreetse ostja kindlustatud võlgnevuse suurus. Krediidilimiidi määrab kindlaks kindlustuseandja. Laekumata arved  kindlustatakse ainult nende ostjate puhul, kellele on antud krediidilimiidid.
  • Mõlemad kindlustuslepingu pooled – kindlustusevõtja ja kindlustuseandja – jagavad koos ostja maksujõuetuse riski. Tavaliselt on kindlustusevõtja  poolt võetud vastutuse piir 75 -90 protsenti kahjumi summast.
  • Krediidikindlustus ei anna kindlustuskaitset kindlustusevõtja või riiklike institutsioonidega seotud ettevõtetele või uutele asutatud ettevõtetele, mille tegevusaeg on lühem kui üks aasta.

Missugustele tegevuse sektoritele sobib krediidikindlustus?

Praktiliselt võivad krediidikindlustust kasutada kõik ärisektorid. Kuid see ei sobi absoluutselt jaekaubandusele, kui ostjad on füüsilised isikud.

Kui soovite saada põhjalikku informatsiooni krediidikindlustuse kohta, võtke meiega ühendust!