Contacts

UADBB Kreditu Draudimo Brokeris
ICBA Baltic
 
 
P. Lukšio str. 32, 4th floor, LT-08222 Vilnius, Lithuania

Ph.: +370 5 278 8824
Fax: +370 5 278 8854
E-mail: kreditai@kreditai.lt
 
 
For employee contacts click here
 
 
 
 
UADBB Kreditu Draudimo Brokeris Latvian branch
ICBA Baltic
 
 
Cēsu iela 31, k.3, 5th entrance, 3rd floor LV-1012 Riga, Latvia

Ph.: +371 67199050
Ph./Fax: +371 67199051
E-mail: info@icbabaltic.lv