Išmoka

Draudiminis įvykis fiksuojamas, kai draudėjas pateikia dokumentus, kurie patvirtina pirkėjo nemokumą arba kai pasibaigia tariamo nemokumo laikotarpis (120-180 dienų). Įvykus draudiminiam įvykiui ir pateikus prašymą draudimo išmokai gauti draudimo kompanija per 30 dienų priima sprendimą dėl draudimo išmokos ir išmoka pinigus.