Kreditų draudimas

Pirkėjams suteikti prekiniai kreditai (pirkėjų įsiskolinimai) paprastai sudaro didelę įmonės turto dalį, todėl kaip ir bet kuris vertingas turtas turėtų būti tinkamai apdraustas. Net ir patikimais laikomi pirkėjai gali susidurti su sunkumais apmokėti savo skolas ir tuo pačiu sukelti tiekėjui didžiules finansines problemas.

Pagrindiniai kreditų draudimo principai:

  • Kredito limitas yra pagrindinis elementas kreditų draudimo sutartyje. Kredito limitas – tai didžiausias apdraustas konkretaus pirkėjo įsiskolinimo dydis. Kredito limito dydį nustato draudikas. Įsiskolinimai yra draudžiami tik tų pirkėjų, kuriems yra suteikti kredito limitai.
  • Abi draudimo sutarties šalys – draudėjas ir draudikas – kartu dalinasi pirkėjų nemokumo riziką. Paprastai draudiko prisiimtos atsakomybės riba yra 75 - 90 procentų nuo nuostolių sumos.
  • Kreditų draudimas nesuteikia draudimo apsaugos susijusioms su draudėju įmonėms arba valstybinėms institucijoms bei naujai įsteigtoms įmonėms, kurios veikia mažiau nei vienerius metus.

Kokiems veiklos sektoriams tinka kreditų draudimas?

Kreditų draudimu gali naudotis praktiškai visi verslo sektoriai. Tačiau jis visiškai netinka mažmeninei prekybai, kai pirkėjai yra fiziniai asmenys.

Jeigu norite gauti išsamią informaciją apie kreditų draudimą, susisiekite su mumis!