Nauda

Kreditų draudimas padeda įmonėms apsisaugoti nuo blogų skolų susidarymo rizikos. Pagrindinė kreditų draudimo nauda yra ta, kad laikantis kreditų draudimo sutarties terminų ir sąlygų, įmonė gali išvengti nuostolių dėl vieno ar kelių pirkėjų nemokumo. Kreditų draudimas yra svarbus kreditų rizikos valdymo įrankis, nes:

  • įvertinama pirkėjų rizika ir nustatoma maksimali prekinio kredito riba (kredito limitas) atskiriems pirkėjams;
  • vykdomas apdraustų pirkėjų rizikos monitoringas;
  • padedama draudėjams susigrąžinti pinigus dar prieš išmokant draudimo išmoką (vykdomas skolų išieškojimas).

Kiti kreditų draudimo privalumai:

  • On-line ryšys su draudimo kompanijos duomenų baze;
  • Neprarandamas laikas tikrinant ir vertinant pirkėjus;
  • Pirkėjų įvertinimą atlieka draudimo kompanija;
  • Personalo ekonomija;
  • Finansinių ataskaitų (balanso) apsauga;
  • Atsiskaitymo laikotarpio (DSO) pagreitinimas;
  • Geresnės apyvartinio kapitalo finansavimo (pvz. faktoringo) sąlygos.