Kreditų valdymas

Mūsų atliekami darbai:

  • pirkėjų Lietuvoje ir užsienyje kreditavimo rizikos įvertinimas, pirkėjų kreditavimo limitų, rizikos grupių nustatymas;
  • esamos pirkėjų kreditavimo bei rizikos valdymo praktikos įvertinimas, sistemos diegimas ir tobulinimas;
  • parengiame įmonės kreditavimo politiką, pirkėjų kreditavimo ir skolų išieškojimo procedūras bei kitą aktualią vidinę dokumentaciją, užtikrinančią efektyvų sistemos veikimą, atsakomybių ir funkcijų pasiskirstymą.

Teikiant išvadas bei pasiūlymus, atsižvelgiama į Jūsų įmonės veiklos specifiką, tikslus, konkurencinę aplinką, darbuotojų apkrovimą ir kvalifikaciją, naudojamas apskaitos sistemas.