Kredītu pārvaldība

Mēs veicam:

  • Lietuvas un ārvlalstu pircēju kredītēšanas riska novērtējums, pircēju kredīta limitu noteikšana, pricēju reitinga noteikšana;
  • esošo pircēju kreditēšanas un riska vadības sistēmas novērtēšana, sistēmas ieviešana un pilnveidošana;
  • sagatavojam uzņēmuma kreditēšanas politiku, pircēju kreditēšanas un parādu piedziņas procedūras, kā arī citu aktuālo iekšējo dokumentāciju, kas nodrošina efektīvu sistēmas darbību, atbildību un funkciju sadali.

Sniedzot slēdzienus un piedāvājumus, tiek ņemta vērā Jūsu uzņēmuma darbības specifika, mērķi, konkurences vide, darbinieku noslogojums un kvalifikācija, izmantotās grāmatvedības sistēmas.