Specializēta brokera pakalpojumi

Apdrošināšanas cena. Ilggadēja pieredze komerckredītu apdrošināšanā ir palīdzējusi uzkrāt ļoti lielu pieredzi un izveidot ciešus sakarus ar apdrošināšanas kompānijām, kas ļauj mums saviem klientiem piedāvāt vislābākās komerckredītu apdrošināšanas cenas Pēc mūsu pārrunu veikšanas ar adrošināšanas kompānijām,  Jūsu piedāvājuma cena un nosacījumi visvairāk adbildīs apdrošināšanas līmenim un līguma nosacījumiem.

Apdrošinājuma segums. Izmantojot savu pieredzi un zināšanas, klientiem panākam maksimālos kredīta limitus par vislabāk iespējamo cenu, kā arī ar vislabākajiem apdrošināšans nosacījumiem.

Papildus ieguvumi. Mēs pārstāvam klienta intereses un vienojoties par nosacījumiem, nodrošinām lai mūsu klients saņem vislabākos nosacījumus, nevis apdrošināšanas kompānija. Lielu uzmanību veltām kredītu limitu kvalitātei, tāpēc pārliecinām apdrošinātāju pārskatīt riskus, kurus tas uzņemas.

Efektīva atlīdzības vadība. Palīdzam sakārtot dokumentus atlīdzības izmaksas saņemšanai, atrisināt radušās problēmas bez tiesu procesiem. Nesaskaņu vai strīdu gadījumā ar apdrošināšanas kompāniju,iesakām pieredzējušus juristus ar ilggadēju pieredzi komerckredītu apdrošināšanas jomā.

Apdrošināšanas līguma administrēšana. Katram līgumam tiek nozīmēts līguma administrators, kurš pārstāv klienta intereses apdrošināšanas līguma darbības laikā. Izvērtējam esošos komerckredīta apdrošināšanas līgumus un klienta vajadzības, sniedzam visizdevīgākos komerckredīta apdrošināšanas kompāniju piedāvājumus, vienojoties par līguma nosacījumiem, informējam klientu par līguma izmaiņām. Sniedzam konsultācijas un palīdzību, administrējot apdrošināšanas līgumu, esam gatavi risināt jebkuras radušās problēmas.

Globālie risinājumi. Sadarbojamies gan ar vietējām, gan ārvalstu apdrošināšanas kompānijām, varam piedāvāt pakalpojumus, kas atbilst Lietuvas un starptautisko uzņēmumu vajadzībām. Mūsu sadarbība ar ārvalstu apdrošināšanas kompānijām ļauj apkalpot jebkuru starptautisko uzņēmumu, neatkarīgi no tās atrašanās un darbībasvietas.