Komerckredītu apdrošināšana

Pircējiem piešķirtie tirdzniecības kredīti (pircēju parādi) parasti veido ievērojamu daļu no uzņēmuma aktīviem, tāpēc tie, tāpat kā jebkurš vērtīgs aktīvs, būtu pienācīgi jāapdrošina. Pat  uzticami pircēji var saskarties ar grūtībām apmaksāt savus parādus, tādejādi radot kreditoram milzīgas finansiālās problēmas.

Komerckredītu apdrošināšanas pamatprincipi:

  • Kredītlimits ir komerckredītu apdrošināšanas līguma pamatelements. Kredītlimits – lielākais apdrošinātais konkrētā pircēja parāda lielums. Kredītlimita lielumu nosaka apdrošinātājs. Parādi tiek apdrošināti tikai tiem pircējiem, kuriem ir piešķirti kredītlimiti.
  • Abas apdrošināšanas līguma puses – apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātājs – kopā dala pircēju maksātnespējas risku. Parasti apdrošinātāja uzņemtās atbildības robežas ir 75 – 90% no zaudējumu summas.
  • Komerckredītu apdrošināšana nesniedz apdrošināšanas aizsardzību ar apdrošināšanas ņēmēju saistītajiem uzņēmumiem vai valsts institūcijām, kā arī jaundibinātajiem uzņēmumiem, kuri darbojas mazāk par vienu gadu.

Kādai darbības nozarei ir piemērota komerckredītu apdrošināšana?

Komerckredītu apdrošināšanu var izmantot praktiski visuuzņēmējdarbības nozaru uzņēmumi. Tomēr tas nav piemērots mazumtirdzniecībai, kur pircēji ir fiziskas personas.

Ja gribat saņemt izsmeļošu informāciju par komerckredītu apdrošināšanu, sazinieties ar mums!